CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Tino áp dụng chính sách đổi trả hàng trong 12 tháng

– Sản phẩm Quý khách muốn gửi trả lại chưa được sử dụng hoặc đã được sử dụng nhưng lỗi hoàn toàn xuất phát từ nhà sản xuất. Với sản phẩm lỗi không phát sinh từ nhà sản xuất vui lòng xem mục 1.2
– Thời gian chưa quá 12 tháng kể từ ngày mua (căn cứ theo phiếu/hóa đơn mua hàng).

– Quý khách vẫn còn giữ phiếu/hóa đơn mua hàng.
Hãy gọi cho Tino nếu Quý khách có thắc mắc về chính sách này, theo số điện thoại 0962.490.363